II. ANDRÁS
Az Árpádok után
A monostor a 14. század elején még komoly szereppel bírt.
A monostor megkapta a közeli Apátfalvát és Csanádot, valamint a vízaknai sóbánya melletti Selyket és Sorostélyt.
A monostor a 14. század elején még komoly szereppel bírt. Így például 1309-ben, az erdélyi püspök megválasztáskor az egresi apát támogatta Benedek domonkos rendi perjelt a cím elnyerésében. Később, Károly Róbert uralmának megszilárdulását követően a szerzetesek megkapták Farkastelkét.
1314-1344 között a barátok további birtokok jövedelmével rendelkezhettek. A monostor megkapta a közeli Apátfalvát és Csanádot, valamint a vízaknai sóbánya melletti Selyket és Sorostélyt. Egres ebben az időben második virágkorát élte. Ezt bizonyítja az is, hogy a kolostor apátja, akárcsak a pilisi apát szavazati joggal rendelkezett a magyarországi zsinaton.
Egres ebben az időben második virágkorát élte