II. ANDRÁS
Egres megalapítása
Egres az első ciszterci rendház, amelynek szerzetesei közvetlenül Franciaországból jöttek.
A III. Béla által alapított ciszterci apátság sorsa szinte önálló fejezete a középkori francia-magyar kapcsolatoknak. Egres az első ciszterci rendház, amelynek szerzetesei közvetlenül Franciaországból jöttek. A kolostor Cîteaux négy első és legtekintélyesebb filiájának egyikéből, Pontigny-ből népesült be 1179-ben. Az alapítás mögött az egyik irányító, az akkori főapát Péter és III. Béla szoros kapcsolata állt.
Pontignyből népesült be 1179-ben.
Péter Egres alapításának idején, 1177 és 1180 között Pontigny apátja volt, majd 1181-től a rend főapátja lett. Az újabb kutatások azt valószínűsítették, hogy Pétert még Pontigny apátjaként bízta meg a generális káptalan a magyarországi alapítások felügyeletével, s ezt a feladatot főapátként is a szívén viselte. Péter főapát 1183-ban a magyar királyi udvarban magas rangú ciszterci szerzetesekből álló küldöttség élén járt.
Péter Egres alapításának idején, 1177 és 1180 között Pontigny apátja volt